LOẠI 2 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 3.800đ/cuốn 1.140.000đ
500 cuốn 3.400đ/cuốn 1.700.000đ
1.000 cuốn 2.900đ/cuốn 2.900.000đ
1.500 cuốn 2.800đ/cuốn 4.200.000đ
2.000 cuốn 2.600đ/cuốn 5.200.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 2 PHẦN (5.8X14.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 3.700đ/cuốn 1.110.000
500 cuốn 3.300đ/cuốn 1.650.000đ
1.000 cuốn 2.800đ/cuốn 2.800.000đ
1.500 cuốn 2.700đ/cuốn 4.050.000đ
2.000 cuốn 2.500đ/cuốn 5.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 500đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X15.8CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.000đ/cuốn 1.200.000đ
500 cuốn 3.700đ/cuốn 1.850.000đ
1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
1.500 cuốn 3.000đ/cuốn 4.500.000đ
2.000 cuốn 2.800đ/cuốn 5.600.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.3X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.300đ/cuốn 1.290.000đ
500 cuốn 4.000đ/cuốn 2.000.000đ
1.000 cuốn 3.200đ/cuốn 3.200.000đ
2.000 cuốn 2.800đ/cuốn 5.600.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

LOẠI 3 PHẦN (5.8X20CM)

– 100 tờ/cuốn,

– in offset 1 màu trên giấy Fo trắng 60g/m2

– Bế răng cưa xé, đóng cuốn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THÀNH TIỀN
300 cuốn 4.600đ/cuốn 1.380.000đ
500 cuốn 4.300đ/cuốn 2.150.000đ
1.000 cuốn 3.400đ/cuốn 3.400.000đ
2.000 cuốn 2.900đ/cuốn 5.800.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 700đ/cuốn – In barcode  hay chuỗi ký tự ngẫu nhiên thay đổi + 1000/cuốn

 

Xem thêm:  in vé giữ xein vé giữ xe tphcm

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo