• Qui cách sản phẩm

  • Kích thước thành phẩm nhãn :11.6 x 11.6 cm – in decal giấy 4 màu.
  • Kích thước vỏ đĩa: 13.5 x 13.5 cm – In giấy Couche matte 200gsm
  • Ngoài ra, kích thước thành phẩm có thể theo yêu cầu của quý khách hàng

  BẢNG GIÁ IN NHANH NHÃN CD/DVD

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
  20 nhãn 8.000đ 1 – 2 giờ
  50 nhãn 5.200đ 1 – 2 giờ
  100 nhãn 4.000đ 1 – 2 giờ
  200 nhãn 3.000đ 1 – 2 giờ
  300 nhãn 2.500đ 1 – 2 giờ
  400 nhãn 2.200đ 1 – 2 giờ
  500 nhãn 2.000đ 1 – 2 giờ
  600 nhãn 1.800đ 1 – 2 giờ
  700 nhãn 1.600 đ 1 – 2 giờ
  800 nhãn 1.500 đ 1 – 2 giờ
  900 nhãn 1.400 đ 1 – 2 giờ
  100 nhãn 1.300 đ 1 – 2 giờ

  BẢNG GIÁ IN NHANH BAO ĐỰNG CD/DVD

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
  20 cái 14.000đ 3 giờ – 2 ngày
  50 cái 8.000đ 3 giờ – 2 ngày
  100 cái 6.000đ 3 giờ – 2 ngày
  200 cái 5.000đ 3 giờ – 2 ngày
  300 cái 4.000đ  3 giờ – 2 ngày
  400 cái 3.500đ 3 giờ – 2 ngày
  500 cái 3.000đ 3 giờ – 2 ngày
  600 cái 2.800đ 3 giờ – 2 ngày
  700 cái 2.500đ 3 giờ – 2 ngày
  800 cái 2.300đ 3 giờ – 2 ngày
  900 cái 2.100 đ 3 giờ – 2 ngày
  1000 cái 2.000đ 3 giờ – 2 ngày
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo