1.  Giấy C250 in 4 màu, cán màng, bế dán thành phẩm
STT                                      Quy Cách       Số Lượng    Báo Giá
1 20 x 15 x 8 cm ( cao x ngang x hông)           300    10.000 đ/c
          500      7.500 đ/c
          1000      5.800 đ/c
          2000      4.500 đ/c
2 31 x 21 x 10 cm ( cao x ngang x hông)           300    13.000 đ/c
          500      9.000 đ/c
          1000      6.800 đ/c
          2000      5.900 đ/c
3 37 x 27 x 10 cm ( cao x ngang x hông)           300    17.000 đ/c
          500    13.000 đ/c
          1000     9.000 đ/c
          2000      7.500 đ/c

2. Giấy C250 in 4 màu, cán màng, bế dán thành phẩm

  STT                                      Quy Cách       Số Lượng    Báo Giá
1 15 x 20 x 8 cm ( cao x ngang x hông)           300     10.000 đ/c
          500      7.500 đ/c
          1000      5.800 đ/c
          2000      4.500 đ/c
2 21 x 31 x 10 cm ( cao x ngang x hông)           300    14.500 đ/c
          500      10.000 đ/c
          1000      7.500 đ/c
          2000      6.500 đ/c
3 27 x 37 x 10 cm ( cao x ngang x hông)           300    19.500 đ/c
          500    15.000 đ/c
          1000      9.500 đ/c
          2000      7.700 đ/c

Bảng giá in túi giấy kraft loại mỏng 180 gsm.

tui-giay-k180

TÚI KRAFT 180gsm 
 STT  Quy Cách  Số Lượng  Báo Giá
1 22 x 16 x 10 cm
( cao x ngang x hông)
300 8.100 đ.c
500 6.000 đ.c
1000 4.500 đ.c
2000 3.700 đ.c
2 21 x 21 x 8 cm
( cao x ngang x hông)
300 8.500 đ.c
500 6.500 đ.c
1000 4.800 đ.c
2000 4.100 đ.c
3 30 x 20 x 8 cm
( cao x ngang x hông)
300 8.800 đ.c
500 6.800 đ.c
1000 5.200 đ.c
2000 4.500 đ.c

4.  Bảng báo giá in túi giấy kraft loại cứng 280gsm.

tui-giay-k280

TÚI KRAFT 280gsm 
 STT  Quy Cách  Số Lượng  Báo Giá
1 15 x 15 x 8 cm
( cao x ngang x hông)
300 7.800 đ.c
500 6.800 đ.c
1000 5.800 đ.c
2000 4.800 đ.c
2 20 x 15 x 8 cm
( cao x ngang x hông)
300 8.200 đ.c
500 7.100 đ.c
1000 6.300 đ.c
2000 5.900 đ.c
3 31 x 21 x 10 cm
( cao x ngang x hông)
300 12.000 đ.c
500 8.000 đ.c
1000 6.300 đ.c
2000 5.900 đ.c
4 37 x 27 x 10 cm
( cao x ngang x hông)
300 16.000 đ.c
500 12.000 đ.c
1000 6.800 đ.c
2000 6.000 đ.c

Lưu ý: Quy cách khác vui lòng liên hệ báo giá

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo