– BẠN CẦN IN TỜ RƠI CHO CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO VỚI SỐ LƯỢNG ÍT

– BẠN NÊN KÈM THÊM CHƯƠNG TRÌNH GIẢM GIÁ VÀO TỜ RƠI ĐỂ TĂNG HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO NHÉ!

THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN

QUY CÁCH SẢN PHẨM:

– IN 4 MÀU, 2 MẶT GIẤY C150 GSM

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THÀNH TIỀN
1 NGÀY 2 NGÀY 3 NGÀY
10×20 CM 500 680.000 540.000 400.000
1.000 1.200.000 1.000.000 760.000
2.000 2.000.000 1.700.000 1.450.000
3.000 2.500.000 2.000.000 1.600.000
14.5×20.5CM 500 900.000 800.000 700.000
1.000 1.350.000 1.150.000 800.000
2.000 2.100.000 1.700.000 1.400.000
20.5X29.5 500 1.350.000 1.150.000 800.000
1.000 2.100.000 1.700.000 1.400.000
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo