Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện các menu:

– Menu cán màng, đóng gáy lò xo hay gáy bọc da mới lạ.

– Menu in bằng giấy nhựa (xé không rách).

– Menu bìa da, Menu bìa gỗ khắc laser….

 QUY CÁCH:

– KHỔ THÀNH PHẨM: 21X29,7 CM (ĐỨNG) HAY 29X21 CM (NGANG)

– IN GIẤY COUCHE/BRITOL 300GSM, CÁN MÀNG 2 MẶT,  ĐÓNG GÁY LÒ XO SẮT HAY BỌC DA GÁY

SỐ LƯỢNG 10 CUỐN 20 CUỐN 30 CUỐN 40 CUỐN 50 CUỐN THỜI GIAN
12 700.000 1.280.000 1.750.000 2.080.000 2.300.000 1-2 NGÀY
14 800.000 1.460.000 1.990.000 2.400.000 2.660.000 1-2 NGÀY
16 880.000 1.620.000 2.210.000 2.700.000 2.980.000 1-2 NGÀY
18 950.000 1.765.000 2.415.000 2.980.000 3.300.000 1-2 NGÀY
20 1.010.000 1.810.000 2.640.000 3.240.000 3.600.000 1-2 NGÀY
22 1.060.000 1.920.000 2.810.000 3.460.000 3.870.000 1-2 NGÀY
24 1.100.000   2.020.000  2.950.000  3.640.000  4.110.000 1-2 NGÀY 
26 1.130.000 2.100.000   3.070.000  3.800.000  4.320.000 1-2 NGÀY
28 1.150.000  2.170.000   3.170.000  3.920.000  4.510.000 1-2 NGÀY
30 1.180.000   2.230.000 3.260.000  4.020.000   4.690.000 1-2 NGÀY
32  1.200.000  2.280.000  3.350.000  4.110.000  4.840.000 1-2 NGÀY 

 

   QUY CÁCH:

– KHỔ THÀNH PHẨM: 29.7X29.7 VUÔNG

– IN GIẤY COUCHE/BRITOL 300GSM, CÁN MÀNG 2 MẶT,  ĐÓNG GÁY LÒ XO SẮT HAY BỌC DA GÁY

SỐ LƯỢNG 10 CUỐN 20 CUỐN 30 CUỐN 40 CUỐN 50 CUỐN THỜI GIAN
12 840.000 1540.000 2.100.000 2.500.000 2.760.000 1-2 NGÀY
14 960.000 1.760.000 2.380.000 2.880.000 3.200.000 1-2 NGÀY
16 1.060.000 1.950.000 2.650.000 3.240.000 3.600.000 1-2 NGÀY
18 1.140.000 2.120.000 2.900.000 3.580.000 3.960.000 1-2 NGÀY
20 1.210.000 2.180.000 3.170.000 3.880.000 4.320.000 1-2 NGÀY
22 1.270.000 2.310.000 3.380.000 4.160.000 4.680.000 1-2 NGÀY
24 1.320.000 2.430.000 3.540.000 4.370.000 4.950.000 1-2 NGÀY 
26 1360.000 2.520.000 3.690.000 4.560.000 5.200.000 1-2 NGÀY
28 1.380.000 2.610.000  3.800.000 4.710.000 5.420.000 1-2 NGÀY
30 1.180.000  2.680.000 3.920.000 4.830.000 5.640.000 1-2 NGÀY
32  1.200.000 2.740.000 4.020.000 4.950.000 5.880.000 1-2 NGÀY 

 

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo