BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG ÍT

– Kích thước chuẩn: 14cm x 20cm

– In màu (không màu nền) , đóng số nhảy, răng cưa theo yêu cầu, có thể in barcode đổi hay chuỗi ký tự thay đổi để bảo mật

– Các sản phẩm thường in: Phiếu thu chi, phiếu xuất nhập kho, giấy giới thiệu, ….

GIAO HÀNG SAU 1-3 NGÀY:

SỐ LƯỢNG Giấy Fo 70g Giấy carbonless 2 liên Giấy carbonless 3 iên
in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu in 1 màu in 4 màu
 10 250.000 500.000 300.000  550.000  390.000  790.000
 20 440.000 900.000  460.000 1.080.000  760.000  1.500.000
30  600.000  1.210.000  640.000 1.320.000  1.110.000  1.980.000 
40  780.000  1.540.000  810.000  1.650.000 1.440.000  2.450.000 
50 960.000 1.880.000  980.000   2.050.000  1.700.000 2.950.000 
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn – In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
Đơn giá (ĐG) cho khổ A6 (10×14 cm) = 0,5 x ĐG  –  Đơn giá khổ A4 (20.5×29.5cm) = 2xĐG

  BIỂU MẪU IN SỐ LƯỢNG NHIỀU:

 BIỂU MẪU GIẤY FOR 

 – Khổ thành phẩm (20x14cm), 100 tờ/cuốn;

Giấy Fo trắng 60g/m2, in offset 1 màu;
– Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 12.000đ/cuốn 1.200.000đ
200 cuốn 10.000đ/cuốn
2.000.000đ
300 cuốn 9.000đ/cuốn 2.700.000đ
500 cuốn 8.000đ/cuốn 4.000.000đ
1.000 cuốn 7.000đ/cuốn 7.000.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn – In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

 

BIỂU MẪU 2 LIÊN – GIẤY CARBONLESS

– Khổ thành phẩm (20x14cm), 50bộ, 100 tờ/cuốn;
– Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
– Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 16.000đ/cuốn 1.600.000đ
200 cuốn 15.000đ/cuốn
3.000.000đ
300 cuốn 14.000đ/cuốn 4.200.000đ
500 cuốn 13.000đ/cuốn 6.500.000đ
1.000 cuốn 11.5000đ/cuốn 11.500.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 1500đ/cuốn – In Barcode thay đổi + 2000/cuốn

 

BIỂU MẪU 3 LIÊN – GIẤY CARBONLESS

– Khổ thành phẩm (20x14cm), 50 bộ, 150 tờ/cuốn;
– Giấy Carbonless , in offset 1 màu;
– Bế răng cưa, đóng kim dán băng keo gáy

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ VNĐ THÀNH TIỀN
100 cuốn 23.000đ/cuốn 2.300.000đ
200 cuốn 22.000đ/cuốn
4.400.000đ
300 cuốn 21.000đ/cuốn 6.300.000đ
500 cuốn 20.000đ/cuốn 10.000.000đ
1.000 cuốn 19.5000đ/cuốn 19.500.000đ
Nếu có đóng số nhảy cộng thêm 2000đ/cuốn – In Barcode thay đổi + 3000/cuốn
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo