LỊCH TẾT

– Bạn cần vài quyển lịch cho gia đình, người thân, khóa học

– Bạn cần 50 quyển cho các đối tác quan trọng với chất liệu và thiết kế riêng.

– Bạn cần Lịch ảnh kỷ niệm cho chuyến đi chơi với bạn bè hay muốn lưu lại những khoảnh khắc cưới, yêu nhau….

   Chúng tối sẽ giúp bạn lưu lại những kỷ niệm của mình một cách chân thật.

LỊCH ĐỂ BÀN 13 TỜ, ĐẾ CHỮ A (20x15cm)

Quy cách: 

– Khổ thành phẩm: 20x15cm

– Đóng lò xo, hộp có sẵn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THỜI GIAN
GIẤY C250 GSM GIẤY FOR 250 GSM GIẤY VÂN
1 CUỐN  120.000  120.000 180.000  1 NGÀY 
2 CUỐN  200.000   200.000 300.000  1 NGÀY  
3 CUỐN  240.000   240.000 360.000  1 NGÀY 
4 CUỐN  360.000  360.000  460.000  1 NGÀY
5 CUỐN  400.000  400.000  500.000   1 NGÀY
10 CUỐN  700.000  700.000  800.000   1 NGÀY
20 CUỐN  1.300.000  1.300.000  1.450.000  1-2 NGÀY
30 CUỐN  1.800.000  1.800.000  2.000.000  1-2 NGÀY 
40 CUỐN  2.200.000  2.200.000   2.450.000  1-2 NGÀY 
50 CUỐN  2.450.000  2.450.000  2.750.000   1-2 NGÀY 
60 CUỐN  2.850.000  2.850.000   3.200.000  1-2 NGÀY 
70 CUỐN  3.250.000  3.250.000   3.650.000   1-2 NGÀY
80 CUỐN  3.600.000   3.600.000 4.100.000   1-2 NGÀY 
90 CUỐN  3.825.000   3.825.000 4.400.000  1-2 NGÀY 
100 CUỐN  4.000.000  4.000.000  4.580.000   1-2 NGÀY 
150 CUỐN  5.400.000   5.400.000 6.000.000 2-3 NGÀY 
200 CUỐN  6.800.000  6.800.000   7.450.000 2-3 NGÀY  
250 CUỐN  8.250.000  8.250.000  8.950.000  2-3 NGÀY  
300 CUỐN  9.600.000  9.600.000   10.500.000 2-3 NGÀY  
400 CUỐN  12.000.000  12.000.000   13.000.000 3-4 NGÀY 
500 CUỐN 14.000.000  14.000.000    15.200.000 3-4 NGÀY 

 

LỊCH ĐỂ BÀN 13 TỜ, ĐẾ CHỮ A (25x15cm)

Quy cách: 

– Khổ thành phẩm: 25x15cm

– Đóng lò xo, hộp có sẵn

SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THỜI GIAN
GIẤY C250 GSM GIẤY FOR 250 GSM GIẤY VÂN 
1 CUỐN  140.000    140.000  200.000  1 NGÀY 
2 CUỐN  220.000    220.000  320.000  1 NGÀY 
3 CUỐN  280.000     280.000  400.000   1 NGÀY 
4 CUỐN  420.000    420.000  520.000  1 NGÀY 
5 CUỐN  480.000     480.000  580.000  1 NGÀY 
10 CUỐN   800.000     800.000   900.000 1-2 NGÀY 
20 CUỐN  1.560.000  1.560.000  1.710.00   1-2 NGÀY 
30 CUỐN  2.160.000  2.160.000 2.360.000   1-2 NGÀY 
40 CUỐN   2.640.000   2.640.000  2.890.000  1-2 NGÀY 
50 CUỐN  3.100.000   3.100.000  3.400.000  1-2 NGÀY 
60 CUỐN  3.450.000   3.450.000   3.800.000  1-2 NGÀY 
70 CUỐN  3.990.000   3.990.000  4.400.000   1-2 NGÀY 
80 CUỐN  4.320.000   4.320.000   4.770.000  1-2 NGÀY 
90 CUỐN  4.650.000  4.650.000 5.150.000  1-2 NGÀY 
100 CUỐN  4.800.000   4.850.000  5.450.000  1-2 NGÀY 
150 CUỐN   6.480.000     6.480.000   7.080.000 2-3 NGÀY 
200 CUỐN  8.160.000     8.160.000   8.960.000 2-3 NGÀY 
250 CUỐN  9.900.000     9.900.000   11.000.000  2-3 NGÀY 
300 CUỐN 11.520.000  11.520.000  13.200.000 2-3 NGÀY 
400 CUỐN 14.400.000   14.400.000   16.400.000 3-4 NGÀY 
500 CUỐN 16.800.000 16.800.000  19.300.000

LỊCH TREO TƯỜNG 

SỐ LƯỢNG

 Couche 250 gsm – IN 2 MẶT

Kích thước: 30x30cm, mở dai 30×60 cm ( 7 tờ 2 mặt )

Thành phẩm: Đóng lò xo giửa 2 tờ, khoan lỗ treo

Couche 250 gsm – IN 1 MẶT

– Kích thước: 31(ngang) x 46(cao)  ( 7 tờ 1 mặt )

-Thành phẩm: đóng lò xo trắng + móc treo

 IN BÌNH THƯỜNG  GIẤY VÂN

IN BÌNH THƯỜNG

GIẤY VÂN

20 cuốn

 1.150.000  1.350.000

1.150.000

1.350.000

30 cuốn

 1.500.000  1.750.000

1.500.000

1.750.000

50 cuốn

 2.050.000  2.350.000

2.050.000

2.350.000

100 cuốn

 3.350.000  3.650.000

3.350.000

3.650.000

200 cuốn

 5.500.000  6.000.000

5.500.000

6.000.000

Thời gian

 3 ngày  4 ngày

3 ngày

4 ngày

 

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo