THÔNG TIN SẢN PHẨM VÀ BẢNG GIÁ SẢN PHẨM IN

QUY CÁCH CHUNG:

– IN 4 MÀU 1 MẶT

– GIẤY FOR 150, 200, 250 GSM HAY COUCHE: 150, 200, 250, 300 GSM

KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM  SỐ LƯỢNG THỜI GIAN GIAO HÀNG THÀNH TIỀN
IN  THƯỜNG IN TÊN CHO TỪNG GIẤY KHEN
A5: 14,8×21 CM 100 1 NGÀY 160.000 210.000
200 1 NGÀY 290.000 380.000
300 1 NGÀY 440.000 540.000
400 1 NGÀY 550.000 660.000
500 1 NGÀY 660.000 780.000
600  1 NGÀY 760.000 890.000
700 1 NGÀY 860.000 1.000.000
800 1 NGÀY 940.000 1.090.000
900 1 NGÀY 1.010.000 1.170.000
1.000 1 NGÀY 1.080.000 1.240.000
A4: 21X29.7 CM 100 1 NGÀY 280.000 360.000
200 1 NGÀY 530.000 630.000
300 1 NGÀY 780.000 930.000
400 1 NGÀY 880.000 1.080.000
500 1 NGÀY 1.000.000 1.250.000
600 1 NGÀY 1.140.000 1.400.000
700 1 NGÀY 1.260.000 1.520.000
800 1 NGÀY 1.360.000 1.630.000
900 1 NGÀY 1.460.00 1.740.000
1.000 1 NGÀY 1.540.000 1.820.000
26×36 CM

27×39 CM

100 1 NGÀY 480.000  600.000 
200 1 NGÀY 820.000  1.000.000 
300 1 NGÀY  1.140.000 1.260.000 
400 1 NGÀY  1.440.000 1.570.000 
500 1 NGÀY 1.750.000  1.870.000 
600 1 NGÀY  1.980.000 2.100.000 
700 1 NGÀY  2.170.000 2.300.000 
800 1 NGÀY  2.320.000  2.460.000
900 1 NGÀY 2.430.000  2.690.000 
1.000 1 NGÀY  2.550.000 2.720.000 
A3: 29.7×42 CM 100 1 NGÀY 530.000  630.000 
200 1 NGÀY  1.000.000 1.080.000 
300 1 NGÀY 1.410.000  1.510.000 
400 1 NGÀY 1.760.000  1.880.000 
500 1 NGÀY 2.050.000  2.190.000 
600 1 NGÀY 2.340.000   2.500.000
700 1 NGÀY  2.590.000  2.770.000
800 1 NGÀY  2.800.000 3.000.000
900 1 NGÀY 2.970.000  3.190.000 
1.000 1 NGÀY  3.050.000  3.250.000

 

Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo