QUÝ CÁCH CHUNG SẢN PHẨM:

– BÌA: IN 4 MÀU GIẤY c300GSM

– RUỘT TRONG 4 MÀU GIẤY C150GSM

– ĐÓNG THÀNH PHẨM GHIM LỒNG

Number page 20 cuốn 50 cuốn 100 cuốn 200 cuốn
Trang 12
1.200.000
1.900.000
3.000.000
4.200.000
Trang 16 trang
1.440.000
2.450.000
3.800.000
5.400.000
Trang 20
1.680.000
2.950.000
4.500.000
6.700.000
Trang 24 trang
1.850.000
3.500.000
5.600.000
7.950.000
Trang 28
2.100.000
4.050.000
6.650.000
9.200.000
Trang 32
2.300.000
4.600.000
7.380.000
10.400.000
Trang 36
2.520.000
5.250.000
8.100.000
11.300.000
Trang 40
2.720.000
5.780.000
8.950.000
12.500.000
Trang 44
2.950.000
6.200.000
9.600.000
13.800.000
Trang 48
3.100.000
6.500.000
10.250.000
14.200.000
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo

Không có gì