Qui cách sản phẩm

 • Kích thước thành phẩm : Nhỏ (12 x 22cm), Trung (16 x 23cm), Lớn (25 x 35cm)
 • Kích thước thành phẩm có thể theo yêu cầu của quý khách hàng.
 • Qui cách:  In 4 màu, cấn bế và gia công thành phẩm (tất cả được dán bằng máy dán tự động)
 • Gia công: Có dán keo nắp hoặc không dán keo nắp.
 • Chất liệu: Ford 100 – 180gsm.
 • Quy cách một số bao thư in nhanh thông dụng:

  – In 4 màu không màu nền

  – Giấy For 100gsm, 120gsm

  Bao thư nhỏ (kích thước 12 x 22 cm)

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
  100 cái 230.000đ 1-3 giờ
  200 cái 390.000đ 1-3 giờ
  300 cái 530.000đ 1-3 giờ
  400 cái 670.000đ 3-5 giờ
  500 cái 800.000đ 3-5 giờ

  Bao thư trung 16 x 23 cm

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
  100 cái 242.000đ 1-3 giờ
  200 cái 414.000đ 1-3 giờ
  300 cái 566.000đ 1-3 giờ
  400 cái 718.000đ 3-5 giờ
  500 cái 860.000đ 3-5 giờ

  Bao thư lớn 25 x 35 cm

  SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ (VNĐ) THỜI GIAN
  100 cái 650.000đ 1-2 ngày
  200 cái 1.000.000đ 1-2 ngày
  300 cái 1.300.000đ 1-2 ngày
  400 cái 1.600.000đ 1-2 ngày
  500 cái 1.850.000đ 1-2 ngày
Luồng đường biểu tượng
Kinh Doanh

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Thiết kế

08 6270 9794

Luồng đường biểu tượng
Báo Giá

0909 62 99 84

Mẫu tham khảo